Nykyinen liikennejärjestelmä

Karachi on valtava ja laaja, ja se kuuluu maailman laajalti asuttujen kaupunkien joukkoon. Matkustaminen on jokaisen kaupungin tärkeä tarve, ihmiset matkustavat joka päivä töihin, oppimaan, tekemään ostoksia ja tekemään monia muita päivittäisiä askareita. Jokainen haluaa päästä määränpäähänsä nopeasti ja turvallisesti vähiten matkakuluilla. Siksi hyvä liikennejärjestelmä on jokaisen kaupungin välttämätön tarve.

Minkä tahansa kaupungin liikennesektori vaikuttaa suuresti kaupungin taloudelliseen ja teolliseen kehitykseen. Se ei tarkoita liikaa, että ihmiset ovat riippuvaisia ​​teistä selviytyäkseen.

Kuljetusjärjestelmä:

Yksinkertaisesti sanottuna se on teiden yhdistäminen toisiinsa – tapa, jolla eri tiet liittyvät toisiinsa, sen geometria ja tapa, jolla se on kohdistettu suhteessa maankäyttöön. Suurissa kaupungeissa on monenlaisia ​​teitä, kun taas pienemmissä kaupungeissa on luultavasti vähemmän tietyyppejä.

Tieluokitusjärjestelmä:

Tieluokitusjärjestelmä jakaa ja luokittelee tiet eri ryhmiin tai luokkiin sen mukaan, minkä tyyppistä palvelua kunkin tien on tarjottava. Tieluokitusjärjestelmä on perustyökalu minkä tahansa kaupungin infrastruktuurin kehittämisessä ja liikenteen hallinnassa. Samanlaisia ​​toimintoja tarjoavien teiden lajittelu ja ryhmittely voi auttaa parantamaan liikenteen suunnittelua, tieinfrastruktuurin suunnittelua ja kunnossapitoa sekä muita liikennetoimintoja.

Tieluokitusjärjestelmä voi auttaa vähentämään naapurustossa olevien moottoriajoneuvojen aiheuttamaa saastumista. Luokittelujärjestelmä määrittelee selkeästi, millä teillä tulee olla enemmän liikennettä ja millä pienempiä. Se kuvaa myös kunkin tieluokan ajonopeutta. Se auttaa myös mittaamaan kaupungin koko tieverkostoa. Tieluokitusjärjestelmä takaa tehokkaat reitit ja eliminoi mahdollisuudet tunkeutua pääteille kaupunginosille onnettomuuksien, ruuhkautumisen ja saastumisen välttämiseksi. Tieluokitusjärjestelmän päivitys ja ylläpito on jatkuvaa toimintaa, jolla varmistetaan minkä tahansa maan olemassa oleva tieverkosto ja kaikki kaupunkiin rakennettavat uudet kadut luokitellaan oikein nykyisen toimintatasonsa perusteella.

Tieluokitusjärjestelmä koostuu pääosin kolmesta tieluokista. Jokainen maa on kuitenkin tuonut joitain muutoksia tähän luokitukseen oman liikennetilanteensa mukaan. Tieluokitusjärjestelmän kolme pääluokkaa ovat:

Valtatietiet

Pääkatujen tärkein ja ensisijainen tehtävä on liikenteen liikkuminen. Valtio kerää liikennettä keräysteiltä. Joskus katu tai kaista liittyy suoraan valtatiehen, mutta tämä ei ole hyvin suunniteltu liikennejärjestelmä. Suurin syy tällaiseen huonoon suunnitteluun voi olla huolimattomuus, huono kaupunkisuunnittelu tai varojen puute. Valtatie sallii suuremman ajoneuvonopeuden, ja niissä on yleensä paljon risteyksiä ja liikennevaloja. Tällaiset tiet ovat tasaisia, jakautuneita ja leveitä, mikä houkuttelee kuljettajaa aina ajamaan suuremmilla nopeuksilla ja siksi näillä teillä on usein nopeusvalvontalaitteita. Jalankulkijoiden turvallisuus tulee ottaa erittäin huomioon väyliä suunniteltaessa, koska liikennenopeudet ovat näillä teillä yleensä suuria, ja jalankulkijoiden kolaririskit ovat suuret.

Keräilijän tiet

Sana keräilijä tulee sanasta kerätä, joka tarkoittaa kerätä. Tämän tien tehtävänä on kerätä liikenne kaikilta muilta kaduilta ja ohjata ne muille keräilijöille, väylille tai moottoriteille. Collector-tiet ovat myös leveitä, mutta eivät enempää kuin väyliä. Keräimet sallivat myös suhteellisen korkeamman nopeusrajoituksen. Nämä tiet voidaan jakaa tai olla jakamatta. Keräimillä on yleensä pieni virtausnopeus.

Kutsutaan myös pääteiksi, jotka sijaitsevat kaupungin rajojen sisällä ja yhdistävät kaupunkeja. Hidas liikenne lyhyellä matkalla on sille ominaista, kun taas sen risteyksissä on opasteet.

Paikalliset tiet

Paikalliset tiet palvelevat ensisijaisesti kiinteistöistä lähtevän liikenteen kulkua ja purkamista keräilijöille. Niillä on vähäinen rooli luokitusjärjestelmässä ja niillä on yleensä vähän liikennettä. Paikallisilla kaduilla nopeus pidetään yleensä alhaisena lasten ja aikuisten säännöllisen liikkumisen vuoksi sekä asuinalueella. Linja-autoja ja raskaita ajoneuvoja ei odoteta paikallisilla kaduilla.