Usein uutisissa nähdään järkyttäviä lukuja siitä, kuinka moni kuolee auto-onnettomuuksissa vuosittain. On kuitenkin syytä tarkastella myös sellaisia maita, joissa ajaminen todella osataan ja joissa autoiluun liittyvä kuolleisuus on vuosittain lähes nollassa. Yksi parhaista esimerkeistä on San Marino, jossa on maailman parhaimpia ajokulttuureita. Tämä maa on jo useiden vuosien ajan ollut ilman yhtään kuolemaan johtanutta auto-onnettomuutta, mikä johtuu lähinnä maan pienestä koosta ja erittäin hyvin hoidetuista teistä. Sama koskee myös esimerkiksi Malediiveja, jossa kuolee vuosittain alle 2 henkilöä, 100 000 asukasta kohden. Nämä maat kuuluvatkin maailman turvallisimpiin ajokohteisiin, kiitos teiden kunnossapidon ja ympäristön olosuhteiden.

Ekonomia ja sen suhde autoiluun

Länsimaissa Islannilla on pienin kuolleisuus moottoritiellä sattuneissa onnettomuuksissa ja luku pysyy alle 3 henkilössä, 100 000 asukasta kohden. Muita hyvin turvallisia maita ovat esimerkiksi Ruotsi, Malta, Alankomaat ja Englanti. Jokaisessa luvut pysyvät alle 4 henkilön, kun taas maailmanlaajuinen keskiarvio on lähes 19 kuolemaa, 100 000 henkilöä kohden. Nämä alhaiset luvut kertovat siitä, että maat ovat panostaneet runsaasti löytääkseen syyt autoilun aiheuttamiin onnettomuuksiin ja estääkseen niitä tapahtumasta uudestaan.

Hyvätuloisissa maissa yli 4 kuolemaa 100 000 henkilöä kohden on suhteellisen korkea luku. Näitä maita on kuitenkin runsaasti ja esimerkiksi Saksa sekä Norja ovat listalla. Vaikka tiejärjestelmät ovatkin huippuluokkaa, vaikuttaa numeroihin silti myös se, kuinka usea väestöstä ajaa ja kuinka usein. Japanissa, Espanjassa ja esimerkiksi Australiassa luvut ovat taas erittäin korkeita, varsinkin kun otetaan huomioon, kuinka kehittyneitä maiden tulisi olla. Tilastollisesti Suomi menee samaan luokkaan ja vuosittain kuolee lähes 6 ihmistä, jokaista 100 000 asukasta kohden. Silti ne ovat suhteellisen turvallisia, verrattuna Yhdysvaltoihin, tai vaikka kehitysmaihin.

Muu maailma pahasti jäljessä

Yhdysvalloissa kuolemaan johtaneita onnettomuuksia tapahtuu vuosittain reilu 11 kappaletta, 100 000 asukasta kohden. Kanadassa luvut ovat Euroopan luokkaa, mutta taas Karibian maissa ne nousevat jopa yli Yhdysvaltojen lukujen. Vaikka nämä ovatkin Eurooppaan verrattuna varsin suuria lukuja, ovat ne silti vielä alle keskiverron, jos mitataan asiaa koko maailman laajuisesti. Pahimmillaan luvut ovat jopa 30 kuolemaa 100 000 asukasta kohden ja useimmiten onnettomuuksissa menehtyy joko pyöräilijä tai jalankulkija. Suurin osa ongelmista ilmenee kun jalankulkija tai pyöräilijä käyttää autoille tarkoitettua tietä ja ongelman rajoittamiseen liittyvät lait ovatkin yksi tärkeimmistä keinoista, joilla voidaan vähentää vuosittaisia kuolemia.

Miten huomioida tämä matkailussa?

Tärkeimpiä seikkoja on huomioida matkakohteena olevan maan lait. Mikäli kyseessä on jokin Euroopan maista, voidaan usein matkustaa suhteellisen huolettomasti. Tietenkin Englannissa tulee huomioida toispuoleinen liikenne ja taas Välimeren maissa ajaminen voi olla huomattavasti sekavampaa, kuin Pohjoismaissa. Säännöt ovat kuitenkin suunnilleen samat, vaikka niiden noudattaminen voikin olla erilaista. Jalankulkijana tulee aina miettiä sitä, ottavatko autot henkilön huomioon samalla tavalla kuin kotimaassa ja varovaisuuden harjoittaminen ei ole koskaan haitaksi. Tämä on erityisen tärkeää Aasiassa, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa, joissa jalankulkijoiden oikeudet ovat asia, mistä autoilijat eivät ole koskaan välttämättä edes kuulleet. Hyvänä nyrkkisääntönä kannattaa pitää sitä, että eteen ja alle ehtii aina, mutta onko se sen arvoista?

Tietyissä maissa on myös olemassa lakeja, joiden mukaan ajajan on kannattavampaa aiheuttaa kuolemantuottamus, kuin pelkkä vammauttaminen. Tämä on johtanut siihen, että onnettomuuden sattuessa autoilija saattaa jopa tarkastaa, kuinka pahan vamman aiheutti ja pahimmillaan hoitaa asian loppuun asti, esimerkiksi peruuttamalla jalankulkijan päälle lukuisia kertoja. varmistaen kuolemantuottamuksen.