Suomessa ajaminen onnistuu kaikilta, kunhan hallussa on voimassaoleva ajokortti, sekä vähintään 18 vuoden ikä. Eurooppalainen ajokortti käy sellaisenaan ja kansainvälinen ajokortti on myös tunnustettu, vaikkakaan sitä ei aina vaadita. Ajajalta vaaditaan kuitenkin seuraavat asiakirjat:

 • Voimassaoleva ajokortti
 • Vakuutus autolle
 • Passi,, koskien ulkomaalaisia ajajia
 • Auton paperit, erityisesti omistajuuden suhteen

Suomessa autoillessa vaaditaan myös pitämään mukana seuraavat tarvikkeet:

 • Ajovalaisimien sädeohjaimet: riippuen siitä, minkälainen auto on alla, täytyy ajovalot säätää joko manuaalisesti, tai automaattisesti.
 • Toimivat ajovalot: Kaikissa autoissa täytyy olla toimivat ajovalot ja niiden käyttö on pakollista jatkuvasti, kellonajasta, tai vuodenajasta riippumatta.
 • Varoituskolmio: Jokaisessa ajoneuvossa on oltava mukana varoituskolmio, paitsi moottoripyörissä.
 • Heijastin: Kaikilla jalankulkijoilla tulee olla näkyvillä heijastin pimeällä ja tämä koskee myös auton ajajaa, mikäli tämä poistuu autosta.
 • Moottoripyörien ja yli 50 cc mopojen ajajien tulee olla yli 15 vuoden ikäisiä ja käytössä on oltava aina kypärä.
 • Taustapeilit: Mikäli auto vetää perässään traileria tai asuntovaunua, tulee varusteisiin kuulua kaksi taustapeiliä.

Säännöt

 • Ohittaminen

Tien päällä ajetaan aina oikealla puolella ja ohittaminen tapahtuu vasemmalta. Ohittamista ei kuitenkaan saa suorittaa, mikäli edessä oleva auto on vilkuttanut kääntyvänsä vasemmalle ja tässä tapauksessa ohittaminen voi tapahtua myös oikealta puolelta, kaistan salliessa. Ohitettavan auton ei tule väistää ohittavaa autoa kaistan valkoisten viivojen ulkopuolelle. Raitiovaunujen suhteen ohittaminen tulee tapahtua oikealta puolelta, paitsi yksisuuntaisilla teillä, joissa raitiovaunujen linjat ovat tien oikealla puolella. Autoilijoiden täytyy myös pysähtyä ja antaa tietä jalankulkijoille, jotka ovat nousemassa, tai poistumassa ratikasta.

 • Etuajo-oikeus

Etuajo-oikeus on risteyksissä aina oikealta tulevilla, jollei tätä ole muuten ilmoitettu. Kolmio on asetettu niille ajajille, joilla etuajo-oikeutta ei ole ja STOP – merkki tarkoittaa tätä myöskin automaattisesti. Poikkeuksena ovat linjoilla kulkevat ajoneuvot, kuten junat ja ratikat, sekä hätäajoneuvot, joilla on aina etuajo-oikeus. Hätäajoneuvoilla on käytössä vilkkuvat valot, sekä kuuluva äänimerkki, kun ne ovat liikkeellä työtehtävissä.

 • Töötti

Töötin käyttäminen ei ole sallittua kaupungeissa ja kylissä, jollei kyseessä ole välittömän vaaran ilmoittaminen. Maalla tööttiä ja valoja voidaan käyttää, mikäli se on tarpeen käännöksissä, risteyksissä tai teillä, joissa näkyvyys ei ole täydellinen.

 • Hinaaminen

Seuraavia mittoja ei tule ylittää, koskien ajoneuvoja trailereiden kanssa:

 • 1. Leveys 2.6m, yksittäisessä autossa 2.5m
 • 2. Korkeus 4.2m
 • 3. Pituus:

Yksittäinen auto ei saa olla yli 12m pitkä

Auto + karavaani ei saa olla yli 18.75m pitkä

 • Trailerin paino:

Ilman jarruja oleva kuormaamaton traileri saa painaa puolet hinaavan auton painosta, mutta enintään 750 kg.

 • Turvavyöt

Kaikilla matkustajilla ja ajajalla on oltava turvavyö aina käytössä. Ajajan vastuulla on varmistaa että alle 15 vuoden ikäisillä lapsilla on turvavyö käytössä sakon uhalla. Matkustajien määrä on rajoitettu siihen lukuun, joka on ilmoitettu auton rekisteripapereissa.

 • Lasten kanssa matkustaminen

Alle 1.35cm pituisten lasten tulee olla turvaistuimessa. Mikäli turvaistuinta ei ole mahdollista saada, yli 3 vuoden ikäinen voi matkustaa takapenkillä turvavyön kanssa. Alle 3 vuoden ikäisiä lapsia ei saa kuljettaa autossa ilman turvaistuinta.

 • Nopeusrajoitukset

Asuinalueilla nopeusrajoitus on aina 20km/h, jollei toisin ole ilmoitettu. Mopoilla saa kulkea enimmillään 45km/h ja rekoilla, sekä hinaavilla autoilla ja asuntovaunuilla on omat rajoituksensa. Muut autot saavat ajaa nopeusrajoitusten mukaan. Suomessa on myös käytössä eri nopeusrajoitukset riippuen vuodenajasta, esimerkiksi kesäaikaan rajoitukset ovat korkeampia moottoriteillä, kun taas talvella rajoituksia lasketaan. Tämä johtuu haastavista ajo-olosuhteista, jotka luovat uusia vaaratilanteita ajajille.